Zdrowie a zanieczyszczenie powietrza

Rozwój technologi obróbki przemysłowej wszystkiego typu produktów, wygenerował szczególnie istotny problem, jakim stanowi zbędne i niezwykle szkodliwe zapylenie. Rozwiązanie tej postaci jest czynnikiem niezbędnym dla każdego przedsiębiorstwa, jakie ze względu na rodzaj wykonywanych prace, narażone jest na zanieczyszczenie powietrza pyłami.

Szkodliwość tego zanieczyszczenia wywiera nie tylko bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi a osób narażonych na jego wykonanie, lecz więcej w sukcesie pyłów wychodzących z obróbki drewna, czy biomasy, mogą wywołać do zagrożenia wybuchem, lub pożarem. Spośród tego czynnika nadrzędnym warunkiem zapewnienia jak najprawdziwszego bezpieczeństwa produkcji, jest zainwestowanie w najskuteczniejszy możliwy sposób filtracji pyłów. Obecnie powstają coraz lepsze systemy odpylania w przemyśle ( dedusting systems ), jakie nie tylko oczyszczają powietrze, ale dzięki nowoczesnym rozwiązaniom są energooszczędne i pozytywne dla środowiska naturalnego. Mając pod opiekę jak zestawione jest zagadnienie zapylenia przemysłowego, też jak wiele różnego sposobie gałęzi przemysłu obejmuje - możliwe jest jedne dostosowanie instalacji filtrującej do zapotrzebowania. Najczęściej spotkać można systemy oczyszczania oparte o cyklony - ważna je kojarzyć wchodząc w ten możliwość baterie cyklonów. Cyklony, które grają w oparciu na wartości działania siły odśrodkowej, powszechnie postrzegane są za dobre, gra tym posiadają niskie gabaryty i generują niskie koszty inwestycyjne. Nowym podejściem są odpylacze filtracyjne - tkaninowe w jakich wykorzystane są różnego typu tkaniny, bibuły, czy filce. Pomimo wysokiej skuteczności filtry tkaninowe są znaczącą wadę - wysokie koszty inwestycyjne.

Systemy filtrujące mogą stanowić utworzone na myśli modułu - budując w samą całość wszystkie elementy, lub hybrydowe złożone z niezależnie działających elementów. Koszty budowy odpylających chcą nie tylko do gustu zastosowanej technologi, ale i z wielkości wymagającej oczyszczenia. Obróbka przemysłowa w której takie procesy jak mielenie, kruszenie, przesiewanie, mieszanie czy wydobywanie surowców, nie może działać się bez istnienia kompleksowych układów filtracyjnych.