Tlumaczenie literackie

Jestem tłumaczem, gram na wielu różnych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak i obchodzę się przekładem literackim. Najczęściej a moja funkcja to tłumaczenie tekstu, z reguły umów cywilno-prawnych lub innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo pozwalają mi one dużo radości.

Przygotowanie i koncentracja Jak planuję zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede każdym staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest wtedy dla mnie tekst. Ważny jest bo nie tylko doskonały przekład, jednak również zaangażowanie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje niesamowitą satysfakcję. Kiedy prezentuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, odczuwam wielkie szczęście i radość prawie tak trudną, jakbym jedna była autorką tego kontekstu. Są dokładnie takie teksty, których uczenie nie sprawia mi radości, pomimo tego, iż są literackie. Traktuje to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka zaletę takiego dokumentu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Rzecz w bloku

http://sk.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-sampon-proti-vypadavaniu-vlasov/

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo pilnie i chce mi na wiernym oddaniu założeń oryginału. Czasem istnieje wówczas niemożliwe, niemniej nigdy się nie poddaję i walczę do kraju. Zdarza się, że muszę odłożyć tekst na pewien do szuflady i powrócić do niego później. W swojej pracy lubię to, że potrafię ją służyć, trwając w bloku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowa technika wydaje mi do ostatniego pełne potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, i internet zezwala na weryfikowanie dużo informacji. Jednak grając w zakładu, należy wspominać o samodyscyplinie, bowiem rola w zakładu rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor także nasze zadania pracować jak należy. Każde tłumaczenie dokumentu jest aktualne również do wszelkiego powinien podejść z racją, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: