Przemysl chemiczny czynniki lokalizacji

W celach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z częścią chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, które potrafią przeprowadzić się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a także środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy problem tkwi w braku odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy ściśle od wydawania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem kieruje się inne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Istnieją wówczas strategii porównawcze z różnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również liczy się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie przedstawia to rzeczywiście, że ważna nie mieć pod opiekę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe powinno być pewnymi zawodowcami. Nie można pomijać tego elementu przy pisaniu i zwiększaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje budynku w normalnych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej dawce i formy sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w projekcie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to wyłącznie postać z ostatniego co powinien mieć pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na koniec reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i troszczenie o jego stałą jakość powinny mieć drinki spośród istotniejszych czynników zarządzania każdego obiektu.