Odpylanie spalin

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, skupiających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w ciągach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach są zagrożenie dla instytucji również dla zdrowia człowieka (postać spośród nich cierpi działanie toksyczne), stąd te skuteczne sposoby odpylania są istotny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca oraz poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i hamować ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dołącza do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie istotną myślą w porządkach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dostarczają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.