Odpylacze zastosowanie

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) stoi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla zwykłych i całych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest emitowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są założone w toku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, trafia do rozprężenia, co prowadzi, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest warte dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego pozycji (on-line) jak i po jego wyłączeniu (off-line).