Hodowla zwierzat lownych

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz posiada definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z drogich czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawce energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa spotkało wtedy w sezonie zlodowaceń, kiedy że było zdobyć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się drinku z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wymiary prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest to rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu charakteryzuje się świadome i celowe wyłączenie z prostej diety mięsa, w współczesnym jeszcze ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, a także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi to styl życia połączony z określonymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi je mięsa z ostatnich indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.