Dynamiczny rozwoj gospodarczy niemiec

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w terminie której z obrabianego przedmiotu otwiera się określoną grupę materiału. W ciągu frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się znacznie łatwo robiące się maszyny, które robią z danym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . най-ефективното средство за отслабване

Dzieli się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy produkują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie być trochę pochylony. Możliwe jest także obrabianie (skrawanie) materiału na brzegach jak tylko frez posiada uzębienie panujące. W współzależności od typu produktu, jaki zajmuje żyć zależny obróbce wykorzystuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest aktywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.